Žmogaus, Europos Sąjungos, asmens duomenų apsaugos ir informacinių technologijų teisė

  • ES teisė
  • Asmens duomenų apsaugos teisė
  • Informacinių technologijų teisė
  • Atstovavimas teismuose
  • Atstovavimas Europos Žmogaus teisių teisme  ir Europos Sąjungos ES Teisingumo Teisme
  • Bylos prieš valstybines institucijas dėl neteisėtų veiksmų
  • Vartotojų teisių gynimas

Hansa Law Offices komandos patirtis ir esminių, fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių išmanymas užtikrina galimybę sėkmingai apginti tiek fizinių, tiek juridinių asmenų teises ne tik nacionaliniuose teismuose, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, tačiau ir Europos žmogaus teisių teisme (European Court of Human Rights) bei Europos Bendrijos
Teisingumo Teisme  (Court of Justice of the European Communities). Patirtis šiais teisės klausimais įgyta dalyvaujant daugelyje rezonansinių, didelį visuomenės ir teisėsaugos dėmesį sukėlusiose bylose, kuriose buvo įrodinėjamas teisės aktų prieštaravimas įstatymams ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei ginčuose susijusiuose su neteisėtais valstybės pareigūnų veiksmais.

Esame gausią patirtį asmens duomenų apsaugos, telekomunikacijų ir informacinių technologijų teisės srityse, todėl padedame verslui tiek kuriant ir išleidžiant į rinką naujausių technologijų produktus, tiek sprendžiant su tuo susijusius ginčus. Inovatyvumas ir sukaupta tarptautinė praktika šiose srityse – tai Hansa Law Offices komandos kompetencija.

Hansa Law Offices komanda taip pat konsultuoja vartotojus sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo klausimais, ginčijant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, atstovaujant vartotojus ne teisme ir ginant jų teises visose teisminėse instancijose, atstovaujant kliento interesus tiek ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, tiek teisminiuose ginčuose.