Darbo teisė

  • Atstovavimas sprendžiant ginčus
  • Darbo sutartys
  • Kolektyvinės sutartys
  • Konfidencialumo sutartys
  • Darbo santykių nutraukimas
  • Tinkamas darbuotojų atleidimo įforminimas
  • Darbuotojų ir darbdavių nekonkuravimas
  • Atstovavimas teisme
  • Leidimai dirbti ir gyventi Lietuvoje

Hansa Law Offices komanda teikia konsultacijas vietiniams bei užsienio darbdaviams ir darbuotojams visais darbo santykių aspektais.  Spręsdama darbo santykiuose iškylančias teisines problemas bei užtikrindama jų prevenciją, Hansa Law Offices komanda padeda užtikrinti efektyvią verslo plėtrą.

Tinkamas darbuotojo pareigų atlikimas ir nepiktnaudžiavimas darbdavio teisėmis – tai veiksniai, kurie, Hansa Law Offices komandos nuomone, lemia ginčų dėl atleidimo iš darbo nebuvimą.

Hansa Law Offices komanda yra įgijusi patirties visose darbo teisės šakose, konsultuoja darbuotojus ir darbdavius kolektyvinių sutarčių rengimo, sudarymo, vykdymo klausimais, taip pat gina darbuotojų ir darbdavių interesus individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose.

Esame pasirengę tinkamai apginti Jūsų teises, panaudodami savo žinias, patirtį ir gerą teismų praktikos išmanymą darbo teisės srityje.