Transporto teisė

  • Pervežimų kelių transportu teisė (CMR Konvencija)
  • Pervežimų jūra teisė
  • Laivybos taisyklių pažeidimai
  • Draudimo negaliojimas pervežimuose
  • Nuostolių atlyginimas

Hansa Law Offices komandos veikla neatsiejamai susijusi viena iš esminių Lietuvos verslo sričių – pervežimų teise. Ilgametė patirtis atstovaujant ir konsultuojant pervežimų rinkos dalyvius įgalino sukaupti geras žinias ir praktiką šioje teisės srityje, profesionaliai atstovauti tiek privataus, tiek viešojo sektoriaus klientus šio pobūdžio bylose visų instancijų teismuose.

Bendradarbiaudami su Hansa Law Offices komanda Latvijoje ir Estijoje konsultuojame ir atstovaujame ginčuose dėl laivų avarijų ir taršos, laivų ir krovinių praradimo atvejais, frachtuojant ir agentuojant, perkant bei parduodant laivus ir ginčuose dėl laivybos taisyklių pažeidimo.

Krovinių savininkų patirtų nuostolių kompensavimas ginčuose kylančiuose iš pervežimo teisinių santykių – daugelio Hansa Law Offices komandai pavestų ir taikiai iki teismo ar teismuose išspręstų  bylų nagrinėjimo dalykas.