Viešųjų pirkimų teisė

  • Viešųjų pirkimų teisė
  • Tinkamos pirkimo procedūros parengimas
  • Viešųjų pirkimų dokumentų teisinis įvertinimas
  • Viešųjų pirkimų sutartys
  • Perkančiųjų organizacijų ir privataus sektoriaus asmenų konsultavimas
  • Atstovavimas ginčuose

Hansa Law Offices komanda visais viešųjų pirkimų klausimais konsultuoja tiek perkančiąsias organizacijas tiek privataus sektoriaus asmenis. Mes taip pat siūlome savo pagalbą valstybinėms institucijoms, stokojančioms vidinių resursų vertinant su viešaisiais pirkimais susijusią riziką bei prižiūrint viešųjų projektų įgyvendinimą.

Hansa Law Offices komanda perkančiosioms organizacijoms padeda struktūrizuoti viešuosius konkursus, parinkti tinkamą pirkimo procedūrą ir atlikti viso proceso valdymą. Hansa Law Offices komanda privatiems asmenims, tiekiantiems prekes, paslaugas ar darbus padeda teisiškai įvertinti konkurso dokumentus, teikia konsultacijas parengiant dokumentus konkursams ir sudarant viešojo pirkimo sutartis, bei, esant ginčui, atstovauja kliento interesus tiek ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, tiek teisminiuose ginčuose.