Įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai

  • Įmonių įsigijimai ir susijungimai (M&А)
  • Įmonių valdymas
  • Reorganizavimas ir restruktūrizavimas
  • Bankrotas ir likvidavimas

Hansa Law Offices komanda konsultuoja įmonių įsigijimo ir susijungimo (M&A) bei verslo perleidimo srityje. Praktinė veikla įmonių teisės srityje pasireiškia visų teisinių dokumentų, reikalingų įmonių įsigijimui ar susijungimui, projektų parengimu bei įmonių sudarytų sandorių teisinės ekspertizės atlikimu.

Hansa Law Offices komanda konsultuoja visais įmonių veiklos teisės aspektais. Mes padedame operatyviai įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti visų rūšių juridinius asmenis Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, teikiame konsultacijas akcinio kapitalo ir akcijų emisijos klausimais, taip pat verslo ar investicijų formos pasirinkimo ir įgyvendinimo klausimais. Mūsų patirtis užtikrina efektyvų įmonių dalyvių teisių gynimą bei galimų ginčų prevenciją.

Hansa Law Offices komanda turi žinių ir patirties konsultuojant klientus iškilusiais veiklos reorganizavimo ir restruktūrizavimo klausimais, taip pat teikiame konsultacijas dėl galimų sprendimų iškilus finansinėms problemoms, atstovaujame įmonių vadovus, akcininkus, skolininkus ir kreditorius.