Dainius Kazlauskas

Advokatas
 
Tel. +370 5 212 3582
Faks. +370 5 261 0127
Mob. + 370 687 17323
 
El. paštas: dainius.kazlauskas@hansalaw.lt

 
Pagrindiniai projektai
 
Finansų įstaigos atstovavimas Lietuvos Respublikos teismuose įvairiose civilinėse bylose, kylančių iš kreditavimo teisinių santykių, užtikrinimo priemonių galiojimu ir realizavimu.

Finansų įstaigos atstovavimas Lietuvos Respublikos teismuose nemokumo bylose, ginčuose dėl  restruktūrizavimo ir bankroto bylų iškėlimo, ginčijant restruktūrizavimo bylų pagrįstumą, kreditorių susirinkimų sprendimus, tvirtinant ginčijamus kreditorinius reikalavimus.

Finansų įstaigos atstovavimas restruktūrizavimo ir bankroto kreditorių susirinkimuose (BAB “Ekranas”, BUAB “Vilniaus žemės grupė”, BUAB “Remada” ir kt).

Finansų įstaigos struktūrinio padalinio atsakingo už skolų išieškojimą veiklos organizavimas.
 
Išsilavinimas
 
Vilniaus Universitetas, Lietuva, Teisės fakultetas (vienapakopės studijos), 1998
 
Publikacijos
 
Optimalaus individualia veikla užsiimančių fizinių asmenų, ūkininkų, kitų fizinių asmenų nemokumo problemų sprendimo modelio nustatymas: mokslo studija. Vilnius. 2008. (kartu su dr. Rimvydu Norkumi, dr. Vigintu Višinskiu, Artūru Driuku, Salvija Kavalne, Rimvydu Velička,  Tadu Kelpšu).
 
Kompetencijos
 
Bankroto administratorius, 2012
 
Profesinė veikla
 
Advokatų kontora Baranauskas ir Partneriai Hansa Law Offices, nuo 2016

AB bankas SNORAS, 2010 – 2016

“Swedbank”, AB,  2009

AB bankas Hansabankas, 2001 – 2008

AB Lietuvos taupomasis bankas, 1995 – 2001

Mykolo Romerio universitetas, 1999 – 2001
 
Narystė
 
Lietuvos advokatūra, 2016
 
Kalbos
 
Lietuvių, Rusų, Anglų