Project name:

Įmonių vadovai privalės kreiptis dėl nemokumo bylos iškėlimo tik praėjus 3 mėn. po karantino pabaigos

Project description:

Atsižvelgiant į iškilusią grėsmę verslo likvidumui ir mokumo išsaugojimui, Įstatymu įtvirtinta laikinai – 3 mėnesius nuo karantino pabaigos  – sustabdyti Lietuvos Respubikos juridinių asmenų nemokumo įstatyme (toliau – Įstatymas) nustatytą įmonės vadovo pareigą kreiptis į teismą dėl restruktūrizavimo arba bankroto bylos iškėlimo, arba bankroto proceso vykdymo ne teismo tvarka.

Prasidėjus krizei sutrinka atsiskaitymai ir atsitinka, kad įmonės pradelsti įsipareigojimai viršija  pusę į balansą įrašyto turto vertės ir vadovai įpareigoti nedelsiant kreiptis į teismą dėl bankroto ar restruktūrizavimo bylos iškėlimo.  3 mėnesių termino po karantino pasibaigimo pozityvumas pasireiškia tuo, jog įmonei duodam i papildomi 3 mėn. laiko padėties pataisymui.

Įstatymas turės įtakos ir termino po kurio teismas gali nutraukti restruktūrizavimo bylą skaičiavimui, nes termino skaičiavimas stabdomas karantino laikotarpiu ir termino skaičiavimas bus atnaujintas tik praėjus 3 mėnesiams po karantino pabaigos.

Be to Vyriausybė be Seimo pritarimo galės pratęsti sustabdymo terminą  ilgesniam nei 3 mėnesiai laikotarpiui, bet terminas (sustabdymo) negalės trukti ilgiau kaip iki 2020 m. gruodžio 31 d.