Project name:

COVID-19: Karantino paskelbimas – nenugalima jėgos (force majeure, atleidimo nuo atsakomybės) aplinkybė versle, ar ne ?

Project description:

Dėl LR Vyriausybės paskelbto karantino verslas patirs nuostolių. Lietuvos Respublikos Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 9 punktas numato, kad „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka išduoda įvairių formų prekių kilmės dokumentus ir force majeure aplinkybes liudijančias pažymas“. 

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnis apibrėžia kas yra Nenugalima jėga (force majeure), o pirmoji dalis „Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui“.

Kitaip sakant, gavę pažymą iš Vilniaus Prekybos, Pramonės ir Amatų rūmų, liudijančią force majeure aplinkybių buvimą, Jūs galėsite tikėtis sumažinti savo nuostolius, kurie neabejotinai gali kilti dėl negalėjimo vykdyti savo įsipareigojimų kitiems partneriams dėl Lietuvos Respublikos paskelbto karantino.

Svarbu nepamiršti, kad Force majeure aplinkybes liudijančios pažymos išduodamos ne visais atvejais, todėl siūlome kreiptis į Hansa Law Offices advokatus bei iš anksto pasiaiškinti ar Jūs galite pretenduoti gauti tokią pažymą.