Pinigų už neįvykusius koncertus ar spektaklius teks palaukti daugiau nei metus laiko po karantino pabaigos


Dėl nuo kovo 16 d. Lietuvoje galiojančio karantino neįvyko daugybė sporto renginių, koncertų, spektaklių, į kuriuos bilietai buvo jau parduoti.

LR ekonomikos ir inovacijų ministerija ir LR kultūros ministerijos iniciatyva parengtu Lietuvos Respublikos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) sukeltų pasekmių poveikio vartojimo sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui įstatymo projektu (toliau – Įstatymo projektas) siekiama sušvelninti patiriamas neigiamas pasekmes, palengvinti renginių organizatorių finansinę situaciją ir nustatyti vartotojų, įsigijusių bilietus į renginius, ir verslo (renginių organizatorių) interesų pusiausvyrą.

Įstatymo projektu apribojama bilietus įsigijusių vartotojų teisė vienašališkai nutraukti vartojimo sutartį dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo ir reikalauti grąžinti už bilietą sumokėtą kainą dėl to, kad dėl karantino metu renginys neįvyko ir prioritetas suteikiamas vėlesniam renginių organizavimui (renginių vėlesnės datos nustatymui).

Taigi, jeigu vartotojas bilietą įsigijo iki 2020-03-15 dienos ir renginys neįvyko karantino metu, paslaugų teikėjas (renginio organizatorius) per 30 dienų nuo šio draudimo panaikinimo turi teisę nustatyti kitą renginio datą, kuri negali būti vėlesnė nei 12 mėnesių nuo draudimo organizuoti renginius panaikinimo.

Jeigu paslaugų teikėjas nenustato vėlesnės renginio datos, paslaugų teikėjas privalo grąžinti vartotojui už bilietą sumokėtą kainą, įskaitant visus mokesčius, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo paslaugų teikėjo teisės nustatyti kitą renginio datą įgyvendinimo laikotarpio pabaigos (t. y. 30 dienų nuo renginių organizavimo draudimo panaikinimo).

Nustačius kitą renginio datą, vartotojas turės teisę nesutikti su paslaugų teikėjo nustatyta vėlesne renginio data ar kitomis pakeistomis sąlygomis ir turės apie tai pranešti paslaugų teikėjui ne vėliau nei per 30 dienų nuo paskelbimo apie vėlesnę renginio datą. Tokiu atveju vartotojas ir paslaugų teikėjas gali susitarti dėl kompensavimo už neįvykusį renginį vartotojui suteikiant kuponą, kurio vertė yra ne mažesnė kaip už bilietą sumokėtų pinigų suma (netaikant jokių papildomų mokesčių vartotojui). Kuponu vartotojas galės apmokėti už bilietus į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius. 

Tuo atveju jeigu vartotojas kuponu neapmoka bilietų į būsimus to paties paslaugų teikėjo organizuojamus renginius kainos ar jos dalies per 12 mėnesių nuo karantino metu nustatyto renginių ir susibūrimų draudimo panaikinimo, jis turės teisę reikalauti, kad paslaugų teikėjas ne vėliau kaip per 14 dienų po šio termino pabaigos grąžintų vartotojui kupono vertę atitinkančią pinigų sumą.

Pagal Įstatymo projektą, kai vartotojas nesutinka su kita renginio data ir vartotojas bei paslaugų teikėjas nesusitaria dėl kompensavimo suteikiant kuponą, paslaugų teikėjas privalo grąžinti vartotojui už bilietą sumokėtą kainą, įskaitant visus mokesčius, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo nustatytos vėlesnės renginio datos (t. y. faktiškai atidedamas pinigų vartotojui grąžinimas).