Aktualios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktikos naujienos Prievolių teisės srityje

Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. kovo 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-378/2016 (S) pateikė išaiškinimą dėl teisės normų, reglamentuojančių laiduotojo sutuoktinio atsakomybę, aiškinimo ir taikymo.

Nutartyje išaiškinta, kad tuo atveju, kai laiduotojo sutuoktinis išreiškė sutikimą sutuoktiniui sudaryti kitą laidavimo sandorį, tačiau vėliau prievolė, už kurią buvo laiduota, pasikeitė iš esmės be laiduotojo sutuoktinio sutikimo, toks sutuoktinis atsako tik tokia prievolės apimtimi, kuria jis yra davęs sutikimą sudaryti laidavimo sandorį.

Šis Kasacinio teismo išaiškinimas grindžiamas šiais argumentais: (i) laiduotojo prievolė kreditoriui laiduojant už skolininką yra asmeninio pobūdžio; (ii) laidavimo sutarties ar jos pakeitimo sąlyga, jog laiduotojas užtikrina, kad ši sutartis sudaryta laiduotojo sutuoktiniui sutinkant, yra standartinė sąlyga, neleidžianti vienareikšmiškai teigti, kad laiduotojo sutuoktinei buvo žinomi ir suprantami visi laidavimo padariniai; (iii) tam, kad kiltų laiduotojo sutuoktinio atsakomybė pagal laidavimo sutartį, yra būtinas jo asmeniškas sutikimas, dalyvavimas prisiimant atitinkamas teises ir pareigas, išskyrus atvejus, kai laiduotojas turi sutuoktinio įgaliojimą prisiimti panašaus pobūdžio pinigines prievoles abiejų sutuoktinių vardu.

Aptariamoje byloje laiduotojo sutuoktinė pasirašė ant laidavimo sutarties, kuri vėliau, be jos aiškiai išreikšto sutikimo, buvo keičiama (pratęstas kredito grąžinimo terminas, kredito apimtis padidinta dvigubai). Tai reiškia, kad prievolė buvo pakeista taip, jog skolininko, už kurį laiduota, padėtis gerokai pasunkėjo, atsirado aplinkybės, lemiančios laiduotojo prisiimtos rizikos, susijusios su skolininko galimybėmis tinkamai įvykdyti prievolę, padidėjimą. Atsižvelgdamas į tai, kad laiduotojo sutuoktinė nedavė sutikimo laidavimo sutarties pakeitimams, Kasacinio teismo nuspręsta, kad laiduotojo sutuoktinės atsakomybė negali būti didesnė, negu jos pasirašytame (pirminiame) laidavimo sandoryje nurodytos sąlygos.

Norėdami gauti daugiau informacijos, prašome kreiptis į Hansa Law Offices.