Žmogaus teisių gynyba

 
Atstovavimas teismuose
 
Atstovavimas Europos Žmogaus teisių teisme  ir EB Teisingumo Teisme
 
Bylos prieš valstybines institucijas dėl neteisėtų veiksmų
 
Vartotojų teisių gynimas
 
 
Hansa Law Offices komandos patirtis ir esminių, fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių išmanymas užtikrina galimybę sėkmingai apginti tiek fizinių, tiek juridinių asmenų teises ne tik nacionaliniuose teismuose, Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme, tačiau ir Europos žmogaus teisių teisme (European Court of Human Rights) bei Europos Bendrijos Teisingumo Teisme  (Court of Justice of the European Communities).

Hansa Law Offices advokatų dalyvavimas daugelyje rezonansinių, didelį visuomenės ir teisėsaugos dėmesį sukėlusių bylų padėjo įgyti tą patirtį, kuri yra neatsiejama ir būtina siekiant įrodyti asmens teisumą ginčuose, kuriuose įrodinėjamas teisės aktų prieštaravimas įstatymams ar Lietuvos Respublikos Konstitucijai bei ginčuose susijusiuose su neteisėtais valstybės pareigūnų veiksmais.

Hansa Law Offices komanda konsultuoja vartotojus sutarčių nesąžiningų sąlygų nustatymo klausimais, ginčijant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas, atstovaujant vartotojus ne teisme ir ginant jų teises visose teisminėse instancijose, atstovaujant kliento interesus tiek ikiteisminėje ginčų nagrinėjimo stadijoje, tiek teisminiuose ginčuose.