Įmonių teisė, įmonių įsigijimai ir susijungimai

 
Įmonių įsigijimai ir susijungimai (M&А)
 
Įmonių valdymas
 
Reorganizavimas ir restruktūrizavimas
 
Bankrotas ir likvidavimas
 
 
Hansa Law Offices komanda konsultuoja įmonių įsigijimo ir susijungimo (M&A) bei verslo perleidimo srityje. Praktinė veikla įmonių teisės srityje pasireiškia visų teisinių dokumentų, reikalingų įmonių įsigijimui ar susijungimui, projektų parengimu bei įmonių sudarytų sandorių teisinės ekspertizės atlikimu.

Hansa Law Offices komanda konsultuoja visais įmonių veiklos teisės aspektais. Mes padedame operatyviai įsteigti, reorganizuoti ar likviduoti visų rūšių juridinius asmenis Lietuvoje, Latvijoje bei Estijoje, teikiame konsultacijas akcinio kapitalo ir akcijų emisijos klausimais, taip pat verslo ar investicijų formos pasirinkimo ir įgyvendinimo klausimais. Mūsų patirtis užtikrina efektyvų įmonių dalyvių teisių gynimą bei galimų ginčų prevenciją.

Hansa Law Offices komanda turi žinių ir patirties konsultuojant klientus iškilusiais veiklos reorganizavimo ir restruktūrizavimo klausimais, taip pat teikiame konsultacijas dėl galimų sprendimų iškilus finansinėms problemoms, atstovaujame įmonių vadovus, akcininkus, skolininkus ir kreditorius.