Naujienos

 • 2015-03-31

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015 (S) pateikė išaiškinimus bankroto administratoriaus fizinio asmens bankroto byloje skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimais bei pasisakė dėl bankroto administratoriaus skyrimo fizinio asmens bankroto byloje kriterijų taikymo.

  Nutartyje pažymėta, kad tuo atveju, jeigu byloje pateikta vieno bankroto administratoriaus kandidatūra, jis atitinka nurodytus reikalavimus ir nėra aplinkybių, dėl kurių jis negalėtų būti paskirtas bankroto administratoriumi, tai teismas tokį asmenį skiria fizinio asmens bankroto administratoriumi. Tuo atveju, kai yra pateiktos kelios bankroto administratorių kandidatūros, atsiranda administratorių konkurencija ir teismas turi paskirti vieną jų. Fizinio asmens bankroto įstatyme nenustatyta konkrečių kriterijų, kuriais vadovaudamasis teismas galėtų parinkti fizinio asmens bankroto administratorių. Kadangi praktika šiuo klausimu tik pradedama formuoti, tai kolegija, pasisakydama dėl kriterijų, pagal kuriuos skiriamas bankroto administratorius, atsižvelgė į teisės doktriną ir teismų praktiką dėl įmonių bankroto administratoriaus skyrimo.

  Plačiau

 • 2015-03-16

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. vasario 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015 pateikė išaiškinimą dėl paprastojo vekselio, neturinčio Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatytos paprastojo vekslio galios, pripažinimo paskolos rašteliu sąlygų.

  Nutartyje pažymėta, kad vadovaujantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 4 ir 78 straipsniais, dokumentas, kuriame nėra įstatyme nustatytų rekvizitų, neturi vekselio galios. Tai reiškia, kad toks dokumentas nepripažįstamas kaip vekselis, jis nėra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas, jam netaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių su vekseliais susijusius teisinius santykius, nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo bei patenkinimo tvarkos ir kt. Tačiau jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą.
   

  Plačiau

 • 2015-03-04

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2015 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015 (S) pritarė Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi galimybėmis ir CK 6.165 straipsnio, 1.193 straipsnio 4 dalies ir 6.309 straipsnio 2 dalies normų aiškinimu bei Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems su CK 6.401 straipsnio, reglamentuojančio preliminariąją nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kaip specifinę preliminariosios sutarties rūšį, taikymuLietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2015 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015 (S) pritarė Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi galimybėmis ir CK 6.165 straipsnio, 1.193 straipsnio 4 dalies ir 6.309 straipsnio 2 dalies normų aiškinimu bei Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems su CK 6.401 straipsnio, reglamentuojančio preliminariąją nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kaip specifinę preliminariosios sutarties rūšį, taikymu.

  Plačiau

 • 2015-02-25

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. vasario 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-915/2015, pateikė išaiškinimą dėl Civilinio proceso kodekso 668 straipsnio 3 dalies įtvirtinto draudimo nukreipti išieškojimą į lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos parama projektui vykdyti, taikymo tais atvejams, kai išieškoma iš turto, įgyto už tokias lėšas.

  Plačiau

 • 2015-02-17

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. vasario 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015, atsižvelgdama į Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko kasacinio skundo argumentus svetimo daikto hipotekos sandorio atlygintinumo klausimais, tokį sandorį vertinant CK 6.66 straipsnio 2 dalies kontekste, nusprendė suvienodinti kasacinio teismo praktiką dėl svetimo turto hipotekos sandorio atlygintinumo, ir konstatavo, kad, svetimo daikto hipotekos sandoris CK 6.66 straipsnio 2 dalies aspektu vertintinas kaip atlygintinis sandoris, todėl siekiant svetimo daikto hipotekos sandorį nuginčyti actio Pauliana pagrindu, kaip vieną iš būtinųjų tokio sandorio nuginčijimo CK 6.66 straipsnio pagrindu sąlygų būtina nustatyti svetimo daikto hipotekos kreditoriaus, kaip sandorio šalies, nesąžiningumą sudarant šį sandorį.

  Plačiau

Ankstenis   ( 1  2  3  4  5  6  7  8 )   Kitas   Visi įrašai