Naujienos

 • 2015-05-22

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-168-687/2015 pateikė išaiškinimą dėl neprofesionalaus investuotojo teisės gauti informaciją apie siūlomas investavimo priemones bei galimus investuotojo pažeistų teisių gynimo būdus.

  Plačiau

 • 2015-05-14

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015 (S) pateikė išaiškinimą dėl bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūros ir teismo teisės pakeisti bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas pirminio susirinkimo metu.
   

  Plačiau

 • 2015-05-05

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285-415/2015 atsižvelgdama taip pat ir į Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus, pateikė išaiškinimus dėl servituto nustatymo teismo sprendimu sąlygų  ir teisingo atlyginimo už servitutą.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285-415/2015 atsižvelgdama taip pat ir į Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus pateikė išaiškinimus dėl servituto nustatymo teismo sprendimu sąlygų  ir teisingo atlyginimo už servitutą.

  Plačiau

 • 2015-04-27

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. balandžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-690/2015 pateikė išaiškinimą dėl teismo sprendimų vykdymo stabdymo momento, kai skolininkui – fiziniam asmeniui – yra keliama bankroto byla pagal LR fizinių asmenų bankroto įstatymą (FABĮ).
   
  FABĮ 5 str. 6 d. nustatyta, kad teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka.

  Plačiau

 • 2015-04-10

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015 pateikė išaiškinimą dėl įstatyme numatytų palūkanų priteisimo civilinės atsakomybės (nuostolių atlyginimo) taikymo atveju.

  Nutartyje išaiškinta, kad kompensuojamosios palūkanos, reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje, nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, ir CK 6.261 straipsnyje, įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją. Šias palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos: 1) neįvykdyta prievolė turi būti piniginė; 2) turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas; 3) įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos.

  Plačiau

Ankstenis   ( 1  2  3  4  5  6  7  8 )   Kitas   Visi įrašai