Naujienos

 • 2018-02-01

  Vilniaus apygardos teismas apeliacine tvarka išnagrinėjęs Hansa Law Offices advokato Vido Vilko apeliacinį skundą, 2018 m. sausio 19 d. nuosprendžiu išteisino A.S. dalyje dėl kaltinimų dokumentų klastojimu, apgaulingo apskaitos tvarkymu ir sukčiavimu į valstybės biudžetą nesumokant beveik 2 mln. eurų privalomų mokesčių, o Valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio Socialinio draudimo fondo valdybos civilinius ieškinius paliko nenagrinėtus.

  Plačiau

 • 2016-03-15

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. kovo 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-161-378/2016 (S) pateikė išaiškinimą dėl teisės normų, reglamentuojančių laiduotojo sutuoktinio atsakomybę, aiškinimo ir taikymo.

  Plačiau

 • 2016-03-07

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. kovo 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-127-687/2016 (S) pateikė išaiškinimą dėl teisės normų, reglamentuojančių antstolio vykdomo išieškojimo sustabdymą, kai skolininkui iškeliama bankroto byla, taikymo.

  Plačiau

 • 2016-02-29

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. vasario 26 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-116-611/2016 pateikė išaiškinimą, kad nors vykdomosios bylos sustabdymo ar turto realizavimo veiksmų sustabdymo atvejis, kai teismas priima pareiškimą dėl bankroto bylos iškėlimo fiziniam asmeniui, CPK 626 str. tiesiogiai neįvardytas kaip privalomasis, tačiau tokiu laikytinas pagal FABĮ įstatymo 5 str. 6 d. nuostatą, kuri vertintina kaip specialioji norma, turinti pirmenybę prieš CPK normas.

  Plačiau

 • 2016-02-13

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. vasario 5 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-29-248/2016 (S) pateikė išaiškinimą dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių palūkanų dydį vartojimo kreditavimo teisinių santykių srityje taikymo.

  Plačiau

 • 2016-02-05

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2016 m. vasario 4 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-9-915/2016 palaikė Hansa Law Offices parengto kasacinio skundo argumentus ir pateikė išaiškinimą dėl obligacijoms netaikomos draudimo apsaugos pagal LR Indėlių ir įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymą bei pateikė aktualius išaiškinimus dėl sandorio pripažinimo negaliojančiu dėl suklydimo kriterijų(CK 1.90 straipsnis).

  Plačiau

 • 2016-01-23

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. gruodžio 30 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-702-687/2015 (S) pateikė išaiškinimą dėl teisės normos, reglamentuojančios laidavimo pabaigą iš esmės pasikeitus pagrindinei prievolei, taikymo.

  Plačiau

 • 2016-01-11

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. gruodžio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-668-915/2015 pateikė išaiškinimą dėl procesinių palūkanų priteisimo atsakovui iš ieškovo, kai ieškovas reikalauja taikyti restituciją ir grąžinti jam turtą, o ieškovas įpareigojamas sumokėti sumas atsakovui, ir prašymo priteisti procesines palūkanas pareiškimo formos ir momento.

  Plačiau

 • 2015-12-31

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. gruodžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-686-687/2015 pateikė išaiškinimą dėl būsto kredito draudimo sutarties vertinimo mirus draudėjui, būsto kredito gavėjui.

  Plačiau

 • 2015-12-15

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. gruodžio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-525-916/2015 (S) pakeitė iki tol buvusią kasacinio teismo praktiką, jog visi reikalavimai pagal paprastąjį neprotestuotiną vekselį jo davėjui gali būti pareiškiami per vienerius metus nuo mokėjimo termino dienos.

  Plačiau

 • 2015-11-30

  Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 18 d. sprendimu civilinėje byloje Nr. 2A-124-943/2015 (S) nusprendė dėl banko sudarytos kreditavimo sutarties pripažinimo apsimestine kredito gavėjo asmens atžvilgiu. Apeliacinio teismo sprendimu panaikinta pirmosios instancijos teismo sprendimo dalis, kuria nuspręsta pripažinti, kad banko ir kredito gavėjo bendrovės „B“ sudaryta kredito sutartis yra apsimestinis sandoris, pagal kurį tikrasis kredito gavėjas yra bendrovė „A“, atsakinga bankui už kredito grąžinimą ir kitų kredito gavėjo įsipareigojimų bankui įvykdymą.

  Plačiau

 • 2015-11-27

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 17 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-602-684/2015 (S) atsižvelgdama į 2015 m. birželio 26 d. ES Teisingumo Teismo prejudiciniame sprendime byloje Nr. C-671/13 pateiktus išaiškinimus sprendė dėl bankrutavusios AB banko „Snoras“ indėlio sertifikatų ir/ar obligacijų turėtojams taikomos/netaikomos garantijų sistemos (draudimo apsaugos). Kasacinio teismo sprendimo dalyje susijusioje su draudimo apsaugos netaikymu bankrutavusios AB banko „Snoras“ obligacijų turėtojams bei bankrutavusios AB banko „Snoras“ obligacijų įsigijimo sutarčių pripažinimo negaliojančiomis, atsižvelgta ir į Hansa Law Offices advokatų atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus.

  Plačiau

 • 2015-11-23

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 16 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-301-706/2015 sprendė dėl pas atsakovą bankrutavusią AB banką „Snoras“ buvusių Europos Sąjungos (ES) Sanglaudos fondo lėšų, kurios buvo pervestos kaip avansinis mokėjimas projektui „Šiaulių regiono komunalinių atliekų tvarkymo sistemos plėtra“ (toliau – Projektas) vykdyti, susigrąžinimo atsakovui iškėlus bankroto bylą.

  Plačiau

 • 2015-11-13

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. lapkričio 13 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-467-611/2015 suvienodino buvusią nevienodą kasacinio teismo praktiką dėl bankroto bylos skolininkui iškėlimo fakto įtakos jo prievolės pagal lizingo sutartį įvykdymo apimčiai, atitinkamai ir jo prievolę užtikrinančio laiduotojo prievolės apimčiai.

  Plačiau

 • 2015-10-19

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. spalio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-573-684/2015 (S) pateikė išaiškinimą dėl avanso užskaitymo bei priešpriešinių reikalavimų įskaitymo skirtumų, reikšmingų, kai vienai iš prievolės šalių iškelta bankroto byla.

  Plačiau

 • 2015-10-02

    Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. spalio 2 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-500-421/2015(S) pateikė išaiškinimą dėl teisės normų, reglamentuojančių įkaito turėtojo teisių apsaugą, areštuojant neįkeistą skolininko turtą, iki to, kol dar nėra užbaigtas išieškojimas iš įkeisto skolininko turto.

  Plačiau

 • 2015-09-22

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. rugsėjo 22 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-479-248/2015 pateikė išaiškinimą dėl teisės normų, reglamentuojančių varžytynių pabaigą, taikymo, taip pat dėl antstolio teisių patikrinti iš VĮ Registrų centras gautus duomenis.

  Plačiau

 • 2015-08-27

  Lietuvos apeliacinis teismas 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 2-1405-330/2015 spręsdamas ginčą dėl bankrutavusios įmonės bankroto administratoriaus atlyginimo peržiūrėjimo ir pakeitimo už bankroto administratoriaus praėjusiu laikotarpiu suteiktas administravimo paslaugas, analizavo ir vadovavosi Lietuvos Aukščiausiojo Teismo praktika panašaus pobūdžio bylose, t.y. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2004 m. rugsėjo 29 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-440/2004, 2010 m. rugsėjo 27 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-262/2010 bei 2012 m. sausio 6 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-112/2012 ir pateikė aktualias teismų praktikai teisės taikymo ir aiškinimo taisykles bylose, kuriose sprendžiami bankroto administratoriaus atlyginimo peržiūrėjimo ir pakeitimo klausimai.

  Plačiau

 • 2015-08-07

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. liepos 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-463-915/2015 remdamasi CPK 361 straipsnio 4 dalies 2 punktu suformulavo aktualias teismų praktikai teisės taikymo ir aiškinimo taisykles bylose, kuriose sprendžiama dėl proceso teisės normų, reglamentuojančių apribojimus vykdymo procese išieškant iš fizinio asmens būsto, kuriame jis gyvena, kai prie išieškojimo prisijungia kiti antstoliai, taip pat varžytinių paskelbimą neįvykusiomis, aiškinimo ir taikymo.

  Plačiau

 • 2015-07-28

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. liepos 15 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. e3K-3-420-969/2015 išaiškino, kad analizuojant CK 6.217 straipsnio 2 dalyje įtvirtintų esminio sutarties pažeidimo kriterijų turinį, būtina įvertinti: 1) koks yra atotrūkis tarp pažadėto ir faktiškai atlikto prievolės įvykdymo; 2) ar konkrečios sutarties sąlygos neįvykdymas nulems kreditoriaus intereso prievolėje praradimą; 3) pažeidėjo kaltės formą; 4) ar sutartį pažeidusi šalis elgiasi pasyviai dėl prisiimtų įsipareigojimų vykdymo, ar iš viso pajėgi sutartį įvykdyti; 5) ar sutarties neįvykdžiusi šalis patirtų labai didelių nuostolių, jeigu sutartis būtų nutraukta.

  Plačiau

 • 2015-07-13

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. liepos 3 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-449-378/2015 pateikė išaiškinimus dėl materialiosios teisės normų, reglamentuojančių paprastojo vekselio pateikimo apmokėti ir pranešimo dėl vekselio neapmokėjimo pateikimo vekselio davėjui bei laiduotojams pagal vekselį tvarką, taikymo.

  Plačiau

 • 2015-07-01

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. birželio 23 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-7-276-469/2015 pateikė išaiškinimą dėl trečiojo asmens, įvykdžiusio dalį skolininko prievolės, teisės perimti atitinkamą dalį hipotekos kreditoriaus  teisių ir modifikavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje, priimtoje civilinėje byloje Nr. 3K-3-279-687/2015, pradėtą formuoti teismų praktiką aptariamu klausimu.

  Plačiau

 • 2015-06-25

  2013 m. gruodžio 16 d. nutartimi Lietuvos Aukščiausiasis Teismas kreipėsi į ES Teisingumo Teismą ir prašė atsakyti, ar ES direktyvų nuostatos, reglamentuojančios indėlininkų ir investuotojų draudimą yra tinkamai perkeltos į Lietuvos teisės aktus, pagal kurių nuostatas banko „Snoras“ indėlių ir sertifikatų ir obligacijų turėtojams draudimo apsauga netaikytina. 

  Kaip nurodoma Lietuvos Aukščiausiojo Teismo interneto svetainėje www.lat.lt paskelbtame pranešime, šiandien ES Teisingumo Teismas paskelbė sprendimą byloje Indėlių ir investicijų draudimas ir Nemaniūnas, susijusioje su akcinės bendrovės „Snoras“ indėlių sertifikatus ir obligacijas įsigijusiems asmenims taikytina apsauga.

  Plačiau

 • 2015-06-12

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. birželio 10 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-361-611/2015 pateikė išaiškinimą dėl priverstinę hipoteką reglamentuojančių teisės normų taikymo.

  Plačiau

 • 2015-06-01

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-212-219/2015 pateikė išaiškinimą dėl teisės normų, reglamentuojančių fizinio asmens atstovavimą civiliniame procese pagal pavedimą bei atstovavimo išlaidų priteisimą, aiškinimo bei taikymo.

  Plačiau

 • 2015-05-22

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-168-687/2015 pateikė išaiškinimą dėl neprofesionalaus investuotojo teisės gauti informaciją apie siūlomas investavimo priemones bei galimus investuotojo pažeistų teisių gynimo būdus.

  Plačiau

 • 2015-05-14

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. gegužės 7 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-263-706/2015 (S) pateikė išaiškinimą dėl bankrutuojančio fizinio asmens mokumo atkūrimo plano rengimo ir tvirtinimo procedūros ir teismo teisės pakeisti bankrutuojančio asmens mokumo atkūrimo planą, kuriam nepritarė kreditorių susirinkimas pirminio susirinkimo metu.
   

  Plačiau

 • 2015-05-05

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285-415/2015 atsižvelgdama taip pat ir į Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus, pateikė išaiškinimus dėl servituto nustatymo teismo sprendimu sąlygų  ir teisingo atlyginimo už servitutą.Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. balandžio 30 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-285-415/2015 atsižvelgdama taip pat ir į Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko atsiliepimo į kasacinį skundą argumentus pateikė išaiškinimus dėl servituto nustatymo teismo sprendimu sąlygų  ir teisingo atlyginimo už servitutą.

  Plačiau

 • 2015-04-27

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. balandžio 10 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-189-690/2015 pateikė išaiškinimą dėl teismo sprendimų vykdymo stabdymo momento, kai skolininkui – fiziniam asmeniui – yra keliama bankroto byla pagal LR fizinių asmenų bankroto įstatymą (FABĮ).
   
  FABĮ 5 str. 6 d. nustatyta, kad teismas ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nutarties dėl pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą priėmimo dienos šios nutarties nuorašą išsiunčia antstoliams, kuriems yra pateikti vykdomieji dokumentai dėl išieškojimo iš šio fizinio asmens ar dėl jo turto arešto, taip pat kredito įstaigoms, kuriose yra fizinio asmens sąskaitos. Nuo nurodyto pranešimo gavimo dienos sustabdomas fizinio asmens turto realizavimas ir (ar) išieškojimas, įskaitant išieškojimą ne ginčo tvarka.

  Plačiau

 • 2015-04-10

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. kovo 31 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-156-687/2015 pateikė išaiškinimą dėl įstatyme numatytų palūkanų priteisimo civilinės atsakomybės (nuostolių atlyginimo) taikymo atveju.

  Nutartyje išaiškinta, kad kompensuojamosios palūkanos, reglamentuojamos CK 6.210 straipsnyje, nustatančiame kompensuojamųjų palūkanų dydžius, ir CK 6.261 straipsnyje, įtvirtinančiame minimalių kreditoriaus nuostolių, patiriamų dėl negalėjimo naudotis pinigais, prezumpciją. Šias palūkanas įstatymų leidėjas pripažįsta minimaliais kreditoriaus nuostoliais, kuriuos visais atvejais privalo atlyginti skolininkas. Palūkanos kompensuoja kreditoriaus patirtus nuostolius per tą laikotarpį, kai jis negalėjo naudotis jam priklausančiomis piniginėmis lėšomis. Pagal kasacinio teismo praktiką tam, kad būtų galima taikyti CK 6.210 straipsnį, turi būti visos trys sąlygos: 1) neįvykdyta prievolė turi būti piniginė; 2) turi būti praleistas piniginės prievolės įvykdymo terminas; 3) įstatyme ar sutartyje neturi būti nustatyta, kad palūkanos šiuo atveju nemokamos.

  Plačiau

 • 2015-03-31

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. kovo 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-139-421/2015 (S) pateikė išaiškinimus bankroto administratoriaus fizinio asmens bankroto byloje skyrimo teisėtumo ir pagrįstumo klausimais bei pasisakė dėl bankroto administratoriaus skyrimo fizinio asmens bankroto byloje kriterijų taikymo.

  Nutartyje pažymėta, kad tuo atveju, jeigu byloje pateikta vieno bankroto administratoriaus kandidatūra, jis atitinka nurodytus reikalavimus ir nėra aplinkybių, dėl kurių jis negalėtų būti paskirtas bankroto administratoriumi, tai teismas tokį asmenį skiria fizinio asmens bankroto administratoriumi. Tuo atveju, kai yra pateiktos kelios bankroto administratorių kandidatūros, atsiranda administratorių konkurencija ir teismas turi paskirti vieną jų. Fizinio asmens bankroto įstatyme nenustatyta konkrečių kriterijų, kuriais vadovaudamasis teismas galėtų parinkti fizinio asmens bankroto administratorių. Kadangi praktika šiuo klausimu tik pradedama formuoti, tai kolegija, pasisakydama dėl kriterijų, pagal kuriuos skiriamas bankroto administratorius, atsižvelgė į teisės doktriną ir teismų praktiką dėl įmonių bankroto administratoriaus skyrimo.

  Plačiau

 • 2015-03-16

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. vasario 18 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-52-313/2015 pateikė išaiškinimą dėl paprastojo vekselio, neturinčio Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme numatytos paprastojo vekslio galios, pripažinimo paskolos rašteliu sąlygų.

  Nutartyje pažymėta, kad vadovaujantis Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo 4 ir 78 straipsniais, dokumentas, kuriame nėra įstatyme nustatytų rekvizitų, neturi vekselio galios. Tai reiškia, kad toks dokumentas nepripažįstamas kaip vekselis, jis nėra vertybinis popierius ir civilinių teisių objektas, jam netaikytinos Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių su vekseliais susijusius teisinius santykius, nuostatos dėl reikalavimų, atsirandančių pagal vekselį, pareiškimo bei patenkinimo tvarkos ir kt. Tačiau jeigu skolininkas nėra įvykdęs sandorio, kurio pagrindu buvo išduotas nurodytas dokumentas, esant ginčui teisme, kreditorius tokį dokumentą gali panaudoti įrodinėdamas atitinkamų prievolinių teisinių santykių egzistavimą.
   

  Plačiau

 • 2015-03-04

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2015 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015 (S) pritarė Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi galimybėmis ir CK 6.165 straipsnio, 1.193 straipsnio 4 dalies ir 6.309 straipsnio 2 dalies normų aiškinimu bei Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems su CK 6.401 straipsnio, reglamentuojančio preliminariąją nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kaip specifinę preliminariosios sutarties rūšį, taikymuLietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus kolegija 2015 m. vasario 20 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-81-219/2015 (S) pritarė Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems preliminariosios sutarties pripažinimo pagrindine sutartimi galimybėmis ir CK 6.165 straipsnio, 1.193 straipsnio 4 dalies ir 6.309 straipsnio 2 dalies normų aiškinimu bei Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko argumentams, susijusiems su CK 6.401 straipsnio, reglamentuojančio preliminariąją nepastatyto būsto pirkimo–pardavimo sutartį, kaip specifinę preliminariosios sutarties rūšį, taikymu.

  Plačiau

 • 2015-02-25

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. vasario 9 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-3-21-915/2015, pateikė išaiškinimą dėl Civilinio proceso kodekso 668 straipsnio 3 dalies įtvirtinto draudimo nukreipti išieškojimą į lėšas, gautas kaip Europos Sąjungos parama projektui vykdyti, taikymo tais atvejams, kai išieškoma iš turto, įgyto už tokias lėšas.

  Plačiau

 • 2015-02-17

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. vasario 12 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-61-684/2015, atsižvelgdama į Hansa Law Offices advokato Daliaus Baranausko kasacinio skundo argumentus svetimo daikto hipotekos sandorio atlygintinumo klausimais, tokį sandorį vertinant CK 6.66 straipsnio 2 dalies kontekste, nusprendė suvienodinti kasacinio teismo praktiką dėl svetimo turto hipotekos sandorio atlygintinumo, ir konstatavo, kad, svetimo daikto hipotekos sandoris CK 6.66 straipsnio 2 dalies aspektu vertintinas kaip atlygintinis sandoris, todėl siekiant svetimo daikto hipotekos sandorį nuginčyti actio Pauliana pagrindu, kaip vieną iš būtinųjų tokio sandorio nuginčijimo CK 6.66 straipsnio pagrindu sąlygų būtina nustatyti svetimo daikto hipotekos kreditoriaus, kaip sandorio šalies, nesąžiningumą sudarant šį sandorį.

  Plačiau

 • 2015-02-05

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus išplėstinė teisėjų kolegija 2015 m. sausio 15 d. nutartimi civilinėje byloje Nr. 3K-7-85/2015 užpildė teisės spragą, atsiradusią po 2012 m. liepos 1 d. įsigaliojusių CK ir CPK pakeitimų, ir išaiškino kaip turi būti vykdomas išieškojimas iš hipoteka įkeisto turto pagal hipotekos kreditoriaus reikalavimą tais atvejais, kai neįvykus antrosioms varžytynėms įkeisto turto neperima hipotekos kreditorius.
   
  Plačiau

 • 2015-01-22

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2015 m. sausio 12 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-72/2015, kurioje buvo sprendžiamas neteisėtos statybos padarinių šalinimo klausimas, išaiškino, kaip turi būti taikomi interesų derinimo, proporcingumo ir viešasis interesai, įpareigojant įteisinti savavališką statinį, pastatytą iš skolintų lėšų.
   

  Plačiau

 • 2015-01-14

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. gruodžio 22 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-565/2014 išsprendė ginčą susijusį su teisės normų, reglamentuojančių reikalavimo teisės perleidimą, t.y. CK 6.101 straipsnio, ir trečiojo asmens teisę įvykdyti prievolę t.y. CK 6.50 straipsnio, kai skolininkui yra iškelta bankroto byla, aiškinimo ir taikymo.
   
  Plačiau

 • 2015-01-02

  Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija 2014 m. gruodžio 19 d. nutartyje civilinėje byloje Nr. 3K-3-558-2014 (S) išaiškino teisės normas, reglamentuojančias elgesio taisykles, aktualias daugeliui kredito gavėjų, su finansų institucijomis pasirašiusiems kredito sutartis dėl atitinkamu periodu fiksuotos (nekintamos) palūkanų normos.

  Teisėjų kolegija sutiko su išvada, kad susidarius situacijai, kai baigiasi laikotarpis, kuriam galiojo šalių suderinta fiksuotų palūkanų norma, dėl kitos palūkanų normos šalims taikiai susitarti nepavyksta ir kredito sutartis nenutraukiama, turi būti įvestas apibrėžtumas, kokiomis sąlygomis kredito sutartis turi ir gali būti toliau vykdoma, t.y. kokio dydžio palūkanas ieškovė turi mokėti bankui už paimtą kreditą. Kasacinis teismas, nagrinėdamas panašaus pobūdžio bylas, yra pažymėjęs, kad šalių sudaryta kredito sutartis yra atlygintinė, kredito gavėjas už suteiktą kreditą turi mokėti palūkanas, todėl, šalims nesusitarus dėl fiksuotųjų palūkanų normos, bankas turi teisę ją vienašališkai nustatyti. Ši banko teisė nustatyti palūkanų normą nelaikytina vienašališku sutarties pakeitimu (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gruodžio 10 d. nutartis civilinėje byloje Nr. 3K-3-537/2014).
   

  Plačiau