ES, konkurencijos ir autorių teisė

 
ES, konkurencijos ir autorių teisės
 
ES teisė
 
Konkurencijos teisė
 
 
Hansa Law Offices komanda konsultuoja konkurencijos teisės klausimais, susijusiais su draudžiamais susitarimais, piktnaudžiavimu dominuojančia padėtimi, koncentracijomis, nesąžininga konkurencija, valstybės pagalba bei sprendžiant panašaus pobūdžio problemas.

Konkurencijos taisyklės yra itin svarbios verslui: įmonių susijungimai ir įsigijimai gali būti uždrausti, stambios įmonės gali būti įpareigotos leisti konkurentams naudotis esminiu turtu ar pakeisti įmonės verslo strategiją, už tam tikras tarp konkurentų ir verslo partnerių sudaromas sutartis gali būti skiriamos didelės baudos, o valstybės suteiktą paramą gali tekti grąžinti, todėl Hansa Law Offices komandos patarimai padeda išvengti neigiamų pasekmių.

Hansa Law Offices komanda gina ir įgyvendina prekių ženklų savininkų teises, padeda maksimaliai išnaudoti savo intelektualinės nuosavybės objektų vertę ir mažinti pažeidimų rizikas.