Darbo teisė

 
Atstovavimas sprendžiant ginčus
 
Darbo sutartys
 
Kolektyvinės sutartys
 
Konfidencialumo sutartys
 
Darbo santykių nutraukimas
 
Tinkamas darbuotojų atleidimo įforminimas
 
Darbuotojų ir darbdavių nekonkuravimas
 
Atstovavimas teisme
 
Leidimai dirbti ir gyventi Lietuvoje
 
 
Hansa Law Offices komanda teikia konsultacijas vietiniams bei užsienio darbdaviams ir darbuotojams visais darbo santykių aspektais.  Spręsdama darbo santykiuose iškylančias teisines problemas bei užtikrindama jų prevenciją, Hansa Law Offices komanda padeda užtikrinti efektyvią verslo plėtrą.

Tinkamas darbuotojo pareigų atlikimas ir nepiktnaudžiavimas darbdavio teisėmis – tai veiksniai, kurie, Hansa Law Offices komandos nuomone, lemia ginčų dėl atleidimo iš darbo nebuvimą.

Hansa Law Offices komanda yra įgijusi patirties visose darbo teisės šakose, konsultuoja darbuotojus ir darbdavius kolektyvinių sutarčių rengimo, sudarymo, vykdymo klausimais, taip pat gina darbuotojų ir darbdavių interesus individualiuose ir kolektyviniuose darbo ginčuose.

Esame pasirengę tinkamai apginti Jūsų teises, panaudodami savo žinias, patirtį ir gerą teismų praktikos išmanymą darbo teisės srityje.